ДПЮ Захист Вітчизни (юнаки)


Захист Вітчизни
розділи: ЗСУ на захисті Вітчизни ,Статути ЗСУ, Домедична допомога


Викладач Дубіна М.В.

(ел.адреса dubinanikolaj477@gmail.com)


 сайт для перегляду відео по розділам; шукати в навігації «Домашня сторінка» , ліва колонка «Дистанційне навчання»

(відповіді по розділам виконуються письмово або у вигляді презентації мінімум 10 слайдів )
«Захист Вітчизни» : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К.О.Пашко,  
- підручник можна скачати за  посиланням http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zakhist-vitchizni-gerasimiv-2018.pdf 


РОЗДІЛ : ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Тема : Нормативно-правова базаз військових питань. Військова присяга та військова символіка України

1.Відповісти на запитання :
          1. Які нормативні акти складають нормативно-правову базу з
                 військових         питань України?
          2. Керівництво та структуру Збройний сил України.
3. Охарактеризуйте історичні витоки Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та символіки України.
4. Поясніть зміст, значення та порядок складання Військової присяги на вірність українському народові.
5. Чому законодавством України Військовій присязі надано юридичної сили?

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор. 17-24.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. —
Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7РОЗДІЛ : СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  


ТЕМА : ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА СТОСУНКИ МІЖ     НИМИ. ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА
              ТЕМА : ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ

Відповісти на запитання:
1. Які є загальновійськові статути ЗСУ?
2. Які військові звання встановлені в ЗСУ? Відповідно до якого документу України зроблено це? Яке призначення військових звань?
3. Які знаки розрізнення є на форменому одязі та формених головних уборах війсь-ковослужбовців ЗСУ?
4. Дайте визначення поняття «внутрішній порядок».
5. Яка мета розподілу часу у військовій частині? Хто його встановлює?

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор.42-50.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7
РОЗДІЛ : ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА
ТЕМА. БАЗОВА ПІДТРИМКА ЖИТТЯ

 1.Рятувальний ланцюжок у разі раптової зупинки серця. Алгоритм дій проведення серцево-легеневої реанімації
   Відповісти на запитання:
            1. У чому полягає сутність домедичної допомоги?
            2. Дайте визначення поняттю «невідкладний стан людини».
3. Що називають серцево-легеневою реанімацією?
4. Які ознаки людини можуть передумовати раптовій зупинці серця?

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор.203-205.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7

2. Основні правила та порядок проведення реанімації
3. Штучне дихання та його різновиди. Методика та техніка  проведення штучної вентиляції легень
4.Непрямий масаж серця як спосіб відновлення діяльності серцево-су-динної системи, методика його виконання
Відповісти на запитання:
1. Що передусім необхідно з’ясувати перед початком надання домедичної допо-моги постраждалій людині?
2. Як визначити, чи постраждалий притомний? Чи дихає?
1. Які є методи штучної вентиляції легень?
   Яка послідовність штучної вентиляції легень методом «рот     до рота»?
4. Алгоритм виконання непрямого масажа серця

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор.205- 209, 212-213,214-215

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7


ТЕМА : НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КРОВОТЕЧАХ

 1.Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі
2.Техніка застосування прямого тиску на рану
3.Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки

Відповісти на запитання:
1. Що таке кровотеча і чим вона небезпечна?
2. Які бувають кровотечі і коли вони виникають?
3. Які загальні ознаки кровотеч?
   Який алгоритм домедичної допомоги постраждалому з масивною      кровотечею?
4. Який алгоритм дій у разі зупинки кровотечі за допомогою турнікету?
Домашнє завдання. Читати у підручнику стор.219-242.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7Захист Вітчизни
розділи: Стройова підготовка, Вогнева підготовка, 
                                 Тактична підготовка, Цивільний захист                                                                                                                                                                   
викладач Глущенко С.Г. ()
(ел.адреса dubinanikolaj477@gmail.com)

(https://sites.google.com/a/kirovogradschool16.klasna.com/kabinet-zv/home) - сайт для перегляду відео по розділам, шукати в навігації «Домашня сторінка» ліва колонка «Дистанційне навчання»

(відповіді по розділам виконуються письмово або у вигляді презентації мінімум 10 слайдів )
« Захист Вітчизни» : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К.О.Пашко, 
- підручник можна скачати за  посиланням 
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zakhist-vitchizni-gerasimiv-2018.pdf
РОЗДІЛ : СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

ТЕМА : СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І РУХ БЕЗ ЗБРОЇ


         1. Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди

        Відповісти на запитання :
1. У чому полягає роль стройової підготовки для військовослужбовців?
2. Що таке стрій військовослужбовців, підрозділів і частин? Назвіть його елементи.
 3. Що зобов’язаний зробити військовослужбовець перед шикуванням в строю?
4. Яку команду подають для виходу військовослужбовця зі строю та як він повинен її виконувати?
5. Що має зробити військовослужбовець, отримавши дозвіл іти?
6. Які розрізнають команди, що віддають військовослужбовцям? Як військовослу-жбовець має виконувати команди «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно», «Заправитись», «Головний убір зняти», «Головний убір одягти»? Повправляй-теся з товаришем у виконанні цих команд.


Домашнє завдання. Читати у підручнику стор. 50-54.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-РОЗДІЛ: ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ТЕМА :СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

1.     Історія розвитку стрілецької зброї. Сучасна стрілецька зброя. Озброєння іноземних армій
2.     Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї
3.     Будова автоматичної зброї.

Відповісти на запитання :
1. Що таке стрілецька зброя? Де і коли її винайдено?
2. Коли розпочалася справжня історія вогнепальної стрілецької зброї?
3. Охарактеризуйте поетапно еволюцію вогнепальної зброї.
4. Розкрийте послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземних цілях з коротких зупинок.
5. Укажіть послідовність приготувань до стрільби під час підготовки до ведення вогню по наземних цілях на ходу.
6. Будова автомату АК-74

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор. 60-81.

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. - Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7
РОЗДІЛ : ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ТЕМА: ОСНОВНІ РИСИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

1.      Поняття про бій. Вогонь і маневри в бою. Основні види та риси ве-дення бою. Особиста зброя та екіпірування солдата

Відповісти на запитання :
1. Дайте визначення поняттю «бій». Які є основні види загальновійськового бою?
 2. Назвіть складові елементи та характерні риси сучасного загальновійськового бою.
3. Назвіть основні риси та способи ведення загальновійськового бою. Із застосу-ванням якої зброї можна вести загальновійськовий бій?
 4. Дайте визначення поняттям «удар», «вогонь», «маневр».
 5. Охарактеризуйте: а) оборонний бій;наступальний бій.
6. Чим озброюють солдата для ведення бою? Охарактеризуйте види екіпірування.

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор. 110-115

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7РОЗДІЛ : ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


ТЕМА : НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1.     Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування

Відповісти на запитання :
1. Що таке цивільний захист і яка його правова основа?
2. Які основні завдання і заходи держави у сфері ЦЗ?
3. Які права і обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту?
4. Які завдання ЕДСЦЗ, із чого вона складається і хто здійснює її керівництво?
5. У яких режимах функціонує єдина державна система ЦЗ?
6. Як організований цивільний захист на об’єкті економіки?

Домашнє завдання. Читати у підручнику стор. 180-182

Література : «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної серед-ньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко,М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-308-717-7

Немає коментарів:

Опублікувати коментар